Een bestaand asbestattest (verplicht) vernieuwen, hoe doe je dat? naar nieuws overzicht

06 April 2023

Daarvoor is wel een ‘herkeuring’ nodig. Maar hoe verloopt zo'n herkeuring? Moet de deskundige dan opnieuw ter plaatse komen? Ligt de kostprijs voor een herkeuring lager? We stelden de vraag aan OVAM.

De praktijk moet nog uitwijzen hoe verkopers omgaan met een negatief attest. Het is nog maar de vraag of er veel van dergelijke ‘herkeuringen’ zullen plaatsvinden. Toch is de case op zich interessant. Tenslotte zien we ook op andere domeinen de vraag opduiken hoe dergelijke ‘herkeuringen’ efficiënt kunnen gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan verhuurders die willen indexeren en werken uitvoeren om een beter EPC te bekomen.

Het antwoord van OVAM

OVAM heeft ons het volgende laten weten over ‘herkeuringen’ voor het asbestattest:

Is de situatie gewijzigd of is er nieuwe informatie beschikbaar, dan kan dit aanleiding zijn om het bestaande asbestattest te laten actualiseren. Voor een overdracht hebt u een geldig asbestattest nodig: de geldigheidsduur mag niet verstreken zijn. Ook in andere gevallen bent u als eigenaar verplicht om het bestaande asbestattest te laten vernieuwen binnen een termijn van één jaar wanneer:

  1. er nieuwe asbesthoudende materialen zijn aangetroffen; 
  2. er werken zijn gebeurd waardoor de toestand wijzigt van ‘niet-asbestveilig’ naar ‘asbestveilig’; 
  3. de toestand van de asbesthoudende materialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

In regel zal het actualiseren van een bestaand asbestattest (een stuk) goedkoper zijn dan de initiële opmaak. Ook voor een actualisatie moet de asbestdeskundige ter plaatse komen om de gewijzigde toestand vast te stellen en bewijsdocumenten te staven. De duur van de inspectie en het aantal te wijzigen gegevens zal echter beperkt zijn. 

De asbestdeskundige kan na de opmaak van elk asbestattest binnen de 30 dagen nog wijzigingen aanbrengen en een nieuw asbestattest laten afleveren zonder dat hiervoor retributie moet betaald worden.  

 

Bron: cib.be

 

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons