Test je EPC-score via deze tool. naar nieuws overzicht

13 December 2022

Wat is de renovatieverplichting?
Vanaf 1 januari 2023 start de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen, dus voor eengezinswoningen en appartementen. 

Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop.

Voor wie?
Nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen (met een EPC-label E of F) zullen verplicht worden om binnen de 5 jaar na overdracht (zoals aankoop, erfpacht,...) de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Dit moet bewezen worden met een nieuw EPC.

De renovatieverplichting geldt enkel bij een notariële overdracht in volle eigendom, het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht. Voor alle andere vormen van overdracht, zoals de overdracht van aandelen of bij erfenis, is de renovatieverplichting niet van toepassing.

De termijn van 5 jaar start op de datum van het verlijden van de authentieke akte of op de datum van het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht.
Voorbeeld: als de akte verlijdt op 1 februari 2023 dan moet voor 1 februari 2028 aan de verplichting voldaan zijn.

Indien het label niet tijdig behaald wordt, kan een administratieve geldboete opgelegd worden van 500 euro tot 200.000 euro. Er wordt dan een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen het label moet behaald worden. 

In Vlaanderen scoort een gemiddelde woning energielabel D. Scoort u beter?
Met deze test kunt u het energielabel van uw woning inschatten en vergelijken met andere woningen in Vlaanderen. * 

*De getoonde resultaten zijn uitdrukkelijk indicatief. Ze kunnen nooit als vervanging voor een officieel EPC beschouwd worden. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap is geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de getoonde informatie.

Bron: vlaanderen.be

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons